خدمات پس از فروش

پشتیبانی و خدمات پس از فروش محصولات شرکتی

مهندس مهدی عبداللهی ؛ تکنسین فنی شرکتهای معتبر اروپایی

دارای مدارک دوره های آموزشی تربیت مربی تخصصی در مرکز ایران

دارای مدارک دوره های مختلف آموزشی رشته ی الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای کشور

نماینده ی رسمی و مجاز شرکت های معتبر ایرانی و اروپایی

دارنده ی لوح تقدیر از شرکت های خارجی درخصوص توانمندی بالای ارائه ی سرویس به مشتریان